Wie zijn wij

Over de Achterban

De Achterban is een onafhankelijke groep van jonge vrijwilligers. Iedereen heeft een verschillende achtergrond, maar deelt het hart voor de Achterhoek. De Achterban representeert de gehele jonge samenleving in de Achterhoek door een samenstelling van jonge ondernemers, jonge ambtenaren en ambitieuze jongeren binnen Achterhoekse bedrijven. Samen zetten wij ons in voor een leefbaar Achterhoek voor jongeren. Diverse onderwerpen als wonen, werken, leren en beleven staan hierbij centraal. 

De Achterhoek is een regio waar genoeg kansen liggen voor talentvolle en ambitieuze jongeren. We hebben prachtige bedrijven waar jongeren zich verder kunnen ontwikkelen, een prettige woonomgeving, mooie natuur en ga zo maar door. Wij zetten ons in om dit te behouden en de Achterhoek samen nóg mooier te maken. 

Wat doet de Achterban?

In de Achterhoek zijn veel ontwikkelingen rondom jongeren. Een voorbeeld daarvan zijn de jongeren die voor hun studie vertrekken naar de grotere steden als Eindhoven, Enschede en Nijmegen. In de Achterhoek zijn diverse organen die zich over ontwikkelingen als deze buigen en daar beslissingen over nemen. Helaas worden bij deze besluitvormingsprocessen nauwelijks jongeren betrokken. Hier wordt simpelweg niet aan gedacht of het is niet duidelijk met welke jongeren deze ontwikkelingen besproken kunnen worden. Hier is de Achterban op ingesprongen.

De Achterban zet zich in voor jongeren in de Achterhoek door:

  • Als tussenpersoon op te treden tussen diverse besluitvormingsorganen en jongeren. We gaan in gesprekken met jongeren, gemeenten, thematafels, bedrijven en overige partijen.
  • Pizzasessies te organiseren waarbij per thema diverse ontwikkelingen worden besproken. Hierbij kan gedacht worden aan thema’s als wonen, leren, werken en beleven. 
  • Jongeren uit de Achterhoek met elkaar te verbinden.
  • Jongeren een stem te geven. 

Met de Achterban bieden we een luisterend oor aan de jongeren uit de Achterhoek. Wat missen ze nog in hun regio en wat kan er volgens hen beter? Door deze informatie te verzamelen, bieden we diverse besluitvormingsorganen advies aan rondom de ontwikkelingen die spelen op het gebied van jongeren in de Achterhoek. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen, is het van belang om te luisteren naar de doelgroep. Samen zetten we ons in om de regio nog mooier, bruisender en aantrekkelijker te maken voor jongeren. Op die manier behouden we niet alleen jongeren in de Achterhoek, maar kunnen we ook jongeren van buiten de Achterhoek aantrekken. 

Contact

De Achterban kent een actieve kern van 20 vrijwilligers, maar we kunnen het niet alleen. Om te weten wat de wensen en behoeften zijn van jongeren én besluitvormingsorganen te voorzien van een goed advies, hebben we een grote achterban van jongeren nodig. Heb jij een mening of verbeteringen voor de Achterhoek die je graag met ons deelt? Neem dan contact met ons op via een van onderstaande kanalen.